Sztolnie Walimskie

Sztolnie Walimskie to tzw. kompleks Rzeczka, gdzie można zobaczyć tunele o łącznej długości około 500 m. Powierzchnia obiektu wynosi 2 500 m², a objętość 14 000 m³. Przez Sztolnie Walimskie prowadzi czarny pieszy Szlak Martyrologii, podążając którym zwiedzimy także wiele innych obiektów projektu Riese. Zaczyna się on w Głuszycy Górnej, a kończy w Jugowicach.