Jugów
Data: 16-12-2004
Temat: Miejscowości Gór Sowich


Od 1990 r w gminie Nowa Ruda .Największa wieś w Górach Sowich. Leży na wysokości około 430-630m w rozległej dolinie Jugowskiego Potoku, a jej kolonie i przysiółki ciągną się  w dolinkach jego dopływów. Jugów należy do najstarszych osad w tej części ziemi kłodzkiej.

 Wieś ma korzystne perspektywy rozwojowe jako ośrodek wczasowy, ale jej wysokie walory krajobrazowe i krajoznawcze są ciągle wykorzystywane w niedostatecznym stopniu.Jugów zachował w pełni układ pierwotnej wsi łańcuchowej i bardzo liczny zespół zróżnicowanej zabudowy, która miejscami nadaje mu charakter osiedla miejskiego:

- Kościół św. Katarzyny – pierwotny istniał już w 1374 r., potem zniszczony, na jego miejscu stała drewniana kaplica. Obecny kościół barokowy wzniesiono w latach 1963-64. Przy kościele stoi późnobarokowa plebania z 1772 r.

- Na terenie Jugowa zachowało się sporo kapliczek figuralnych z XVIII-XIX w.

- Dom opieki „Caritas” z XIX w , murowany 2-kondygnacyjny z 3 szczytami w elewacji frontowej.

- Zachował się tu jeden z liczniejszych w Górach Sowich zespołów zabudowy mieszkalnej złożony z okazałych, wielorodzinnych domów ( portale, opaski okienne, szczyty, pilastry, tympanony) jak i mniejszych ale równie reprezentacyjnych willi i pensjonatów, po małe   chaty murowane, a nawet drewniane o konstrukcji wieńcowej lub mieszanej.

- Na Jugowskim Potoku zachowało się kilka mostów, przejazdów i przepustów kamiennych, sklepionych, w większości z 2 połowy XIX w.

- Powyżej kościoła w centrum wsi zachowały się zabudowania dawnej kopalni węgla.

  Inne obiekty pokopalniane, hałdy i sztolnie można spotkać wokół wsi.

 Otwartą bazę noclegową stanowi schronisko PTTK „Zygmuntówka”. Przez dolna część Jugowa  przechodzi  żółty szlak z Nowej Rudy przez Zdrojowisko, a dalej Bielawską Polankę na Kalenicę. Przez górną część wiedzie zielony szlak z Ludwikowic Kłodzkich na Przełęcz Jugowską.Artykuł jest z Gory Sowie On-line
http://www.gorysowie.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.gorysowie.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=156