Jugowice
Data: 16-12-2004
Temat: Miejscowości Gór Sowich


Duża wieś łańcuchowa na granicy Gór Sowich i Gór Wałbrzyskich. Ciągnie się na długości około 2,3 km na wysokości około 370-400 m. Przez południową część wsi prowadzi ważna komunikacyjnie i turystycznie szosa Nr 383 z Jedlinki do Dzierżoniowa przez Walim, do której dochodzi szosa ze Świdnicy.


 Wieś leży w głębokiej, krętej, przełomowej dolinie Bystrzycy wypreparowanej w prekambryjskich gnejsach, paragnejsach i migmatytach, które występują na stromych zboczach w postaci licznych skałek skałek i wychodni, tworząc miejscami nawet mury skalne nad rzeką. Wzniesienia i zbocza porastają lasy regla dolnego, najczęściej bukowe i świerkowo-bukowe. Użytków rolnych jest niewiele.

 Jugowice są wsią rolniczo-letniskowo-przemysłową. Jest tu kilka zakładowych ośrodków wczasowo-kolonijnych. Do rozwoju funkcji turystycznych przyczynia się sąsiedztwo Jeziora Bystrzyckiego. Jugowice posiadają znaczne walory krajobrazowe, które nie są wykorzystywane w dostatecznym stopniu.

Najważniejsze zabytki to:

- drewniana dzwonnica z 1828 r. na cmentarzu poza wsią.

- dwór z 2 połowy XIX w murowany , piętrowy, na wysokiej podmurówce.

- zabudowania stacji kolejowej z budynkami przystanku z początku XX w.

 We wsi jest basen kąpielowy. Tu zaczyna się także czarny Szlak Martyrologii prowadzący przez Walim i Kolce do Głuszycy. Został wyznakowany dla upamiętnienia pomordowanych jeńców wojennych i więźniów  z obozów koncentracyjnych zatrudnionych w latach 1943-45 przez organizację Todta przy budowie sztolni podziemnych fabryk i innych obiektów w Górach Sowich w ramach planu „Riese”.Artykuł jest z Gory Sowie On-line
http://www.gorysowie.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.gorysowie.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=154